ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιος Ευστ. Καρούμπης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. και Συνεργάτες Μηχανικοί

Υπηρεσίες

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων
Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Δημοσίων Έργων
Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα - Τοπογραφικές Εργασίες - Αποτυπώσεις
Οικοδομικές Άδειες - Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
Τακτοποιήσεις / Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών
Διεκπεραίωση Υποθέσεων Εθνικού Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών
Στατικές Μελέτες - Μελέτες Στατικής Επάρκειας
Μελέτες - Κατασκευές Έργων Οδοποιίας
Μελέτες - Εφαρμογές Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων
Θερμομονώσεις - Υγρομονώσεις - Ηχομονώσεις Κατασκευών
Ειδικές Ενισχύσεις Κτηρίων με Ενέματα, Μανδύες Ο/Σ, Ρητίνες, Αντιστηρίξεις, Συστήματα Καθοδικής Προστασίας
Αντιμετώπιση Φαινομένων Διάβρωσης λόγω Ενανθράκωσης, Χλωριώντων, Χημικής Προσβολής
Υδραυλικές Μελέτες
Πράξεις Αναλογισμού - Άρσεις Απαλλοτριώσεων - Προσκυρώσεις
Σύσταση Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας
Ιδιοκτησιακά θέματα
Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων
Τεχνική Υποστήριξη Επενδυτικών Σχεδίων
Παροχή Τεχνικών Συμβουλών σε Επιχειρηματίες και Ιδιώτες
Εφαρμογές Γεωπληροφορικής και Σύστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Portfolio

Βιογραφικό

Γεώργιος Ευστ. Καρούμπης - Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. και Συνεργάτες Μηχανικοί

Με πάνω από 1000 πελάτες (Ιδιώτες, Επιχειρήσεις, Συλλόγους, Φορείς του Δημοσίου και άλλα Τεχνικά Γραφεία) και σε συνεργασία με Διπλωματούχους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παρέχουμε Υπηρεσίες Μηχανικού υψηλού επιπέδου και σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, σε προσιτές τιμές – μεγιστοποιώντας τον λόγο αξία/κόστος (value for money) – και σε ένα ταχεία διευρυνόμενο πεδίο.

Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι η Φθιώτιδα, η Αττική, η Βοιωτία, η Φωκίδα, η Εύβοια και τα νησιά των Κυκλάδων και των Σποράδων.

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες είναι Πιστοποιημένες με EN ISO 9001:2015, και στα πλαίσια του σεβασμού και της εμπιστοσύνης στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, ασφαλισμένες για επαγγελματική αστική ευθύνη.

 

 

 

Επικοινωνία

ΑΜΕΑ